Ets aquí: Inici > Actualitat jurídica

Notícies jurídiques

 • Feliç 2016

  Data de publicació: 18-12-2015

  Postal 2015

 • PARTICIPACIONS PREFERENTS

  Data de publicació: 22-05-2015

  Sentència Favorable - Audiència de Barcelona

 • LLIBRES D'ACTES

  Data de publicació: 19-03-2015

   

   

  OBLIGACIONS: Tots els llibres obligatoris, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats (Consell d’Administració), o els llibres registres de socis i d’accions nominatives, s’han de legalitzar telemàticament davant el Registre Mercantil després de la seva transcripció en suport electrònic i abans que transcorrin quatre (4) mesos des de la data de tancament de l’exercici.

   

  TERMINIS: Dintre dels quatre (4) primers mesos de l’exercici 2015 s’hauran de legalitzar, de forma telemàtica: a) Totes les actes de les juntes generals o les actes de les Reunions del Consell d’Administració que s’hagin celebrat entre el dia 1 de gener de 2014 i el dia 31 de desembre de 2014, i així successivament per a cada exercici. b) Tots els llibres registre de socis o llibre registre d’accions nominatives.

 • CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  Data de publicació: 16-04-2013

  Notícia d'interès pels propietaris de finques en edificis, que hagin d'arrendar o transmetre la mateixa.

 • Incendis Forestals - Danys i responsabilitat civil

  Data de publicació: 06-03-2013

  TAULA DE DEBAT FORESTAL - 23 DE MARÇ 2013 al local social de St.Pere Sallavinera - C/ Raval, s/n

 • Nou Reglament de Facturació

  Data de publicació: 24-12-2012

   

  El BOE de 1.12.2012 publica un nou Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació (RD 1619/2012), és a dir, que afecta a totes les empreses i professionals per les factures que realitzen.

  Entra en vigor a partir del dia 1 de gener de 2013.

  Hi ha varis aspectes que modifiquen la regulació anterior (inclosa al RD 1496/2003), i que caldrà tenir en compte. Gran part de la reforma és degut a la necessitat d’incorporar les previsions de diverses Directives europees.

   

   

 • Nous articles

  Data de publicació: 10-09-2012

  Premsa d'arreu de Catalunya recull la sentència dels Incendis del 1994 al Berguedà

 • Nova sentència FAVORABLE - INCENDIS del 1994

  Data de publicació: 06-09-2012

  50 dels afectats pel gran incendi de 1994 al Berguedà representats per Busquet Advocats

 • Mesures contra el dèficit fiscal

  Data de publicació: 08-08-2012

  http://www.mbaadvocats.com/ca/butlleti/bloc_c/48/

   

  http://www.mbaadvocats.com/ca/butlleti/mesures_en_sanitat/54/

 • IMPOST SOBRE PATRIMONI

  Data de publicació: 07-10-2011

  R.D.L. 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni.

   

   l’impost.