Ets aquí: Inici > Actualitat jurídica > Tribunal Suprem

Tribunal Suprem

Data de publicació: 20-04-2017

Consell Comarcal del Berguedà

El despatx jurídic  Manuel Busquet | Advocats ha guanyat un nou cas davant el Tribunal Suprem, en relació a un tema del Consell Comarcal del Berguedà que, defensat pel despatx, contra la Generalitat de Catalunya, ha dictat la NUL.LITAT de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya nº 128/2009 de 28 de Juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

 

 

 

La sentència del Tribunal Suprem declara la NUL.LITAT del Decret 136/2009 de 1 de Setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables,  i del seu Annex 12 en allò relatiu a la inclusió en el mateix dels municipis de la comarca del Berguedà. És la sentencia nº 566/2017 de 3 d’Abril de 2017, de la Secció Quarta de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, de la qual ha estat ponent el Magistrat Excm. Sr. D. Rafael Toledano Cantero. S’ordena a més la seva publicació a la col·lecció legislativa. 

 

Aquesta sentència representa un nou cas d'èxit pel despatx en un tema molt complex de tècnica legislativa.